Zahvala

IMG 0883 | GRDELIN BUZET

U akciji “Moj prijatelj – dijete izbjeglica” u vrtiću je sakupljeno 17,825 kg hrane, od toga 5,64 kg dječje hrane, te sveukupno 62 komada higijenskih potrepština koje smo proslijedili u Crveni križ Buzet.

Zahvaljujemo se svima koji su se uključili i donirali brojne potrepštine.

Svaka akcija humanitarnog karaktera koju organiziramo uspješna je zahvaljujući vama koji se kontinuirano odazivate i pomažete potrebitima.

Hvala! 🙂