UPISI

REZULTATI UPISA DJECE U PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

Roditelji čija su djeca ostvarila pravo na upis u vrtić dobit će na e-mail adresu koju su naveli u prijavi poziv na inicijalni razgovor.

Inicijalni razgovori održat će se od 14. do 16.7.2020. prema rasporedu, a točno vrijeme dolaska na razgovor bit će navedeno u pozivu.

Tijekom inicijalnog razgovora roditelji će biti informirani o aktivnostima koje još slijede upisnim postupkom i dokumentaciji koju dostavljaju naknadno.