UPISI

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ «GRDELIN» BUZET

ZA PEDAGOŠKU 2017./18. GODINU

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13),

Statuta i Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet, a nakon prethodne suglasnosti Osnivača, Upravno vijeće na 30. sjednici održanoj 10.5.2017. godine donijelo je Odluku o prijavi za upis djece u Dječji vrtić «Grdelin» Buzet za pedagošku 2017./18. godinu.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić «Grdelin» Buzet zaprimat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi za djecu od navršene godine dana (do 31. kolovoza 2017. godine) u:

1. 10-satni jaslički program (6:30 – 16:30 sati)
– djeca rođena do 31.8.2016. 12 djece

2. 10-satni vrtićki program (6:30 – 16:30 sati)
– djeca od 3. do 7. godine života 42 djece

3. Program predškole – u trajanju od minimalno 250 sati godišnje 20 djece

 

II. OBVEZATNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću:
1. Popunjen i potpisan Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić – preuzima se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr (u rubrici „Upisi“) ili u Dječjem vrtiću
2. Rodni list djeteta koje se upisuje u vrtić, kao i ostale djece u obitelji
3. Potvrda o zaposlenju oba roditelja/staratelja – evidencija o radnom stažu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti
4. Uvjerenje o dužini prebivanja oba roditelja na području Grada Buzeta – Uvjerenje o prebivalištu
5. Dokaz o ostvarenju prioriteta za upis – rješenje, potvrda ili preporuka ovlaštenog tijela ili službe
– djeca roditelja žrtava invalida Domovinskog rata
– djeca s teškoćama u razvoju
– djeca samohranih roditelja ili skrbnika
– djeca u udomiteljskim obiteljima
– djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
– djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
– djeca iz obitelji težeg socijalnog i zdravstvenog stanja (invaliditet roditelja, drugo dijete s teškoćama u razvoju, teža bolest u obitelji)
– djeca iz obitelji s dvoje, troje ili više djece – preslika rodnih listova ostale djece
– djeca obitelji s prebivalištem na području Grada Buzeta

6. Preslika osobne iskaznice roditelja/staratelja

III. OBJAVA REZULTATA PRIJAVE ZA UPIS

Rezultati prijave za upis djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr i Grada Buzeta www.buzet.hr, od 19.6.2017. godine nadalje.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o ostvarenim bodovima i pravu na upis imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

IV. UPISI ZA DJECU RODITELJA/ SKRBNIKA IZ DRUGIH OPĆINA I GRADOVA

Roditelji/skrbnici iz drugih općina i gradova mogu upisati svoju djecu pod istim uvjetima samo uz priloženu suglasnost svoje Općine ili Grada o sufinanciranju sukladno uvjetima Osnivača Vrtića ili na način da sami plaćaju punu ekonomsku cijenu vrtića.

V. UPIS DJECE

Roditelji/skrbnici djece koja ostvaruju pravo na upis u Vrtić slijedom pisane obavijesti o datumu upisa djeteta, sklopit će Ugovor o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet.

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS

Prijave za upis djeteta za 2017./18. pedagošku godinu dostavljaju se

isključivo poštom

od 12.5. do 27.5.2017. godine

na adresu Vrtića:

DJEČJI VRTIĆ «GRDELIN» BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „PRIJAVA ZA UPIS“

KLASA: 601-05-17-01/31

UR BROJ: 2106-01-22-01-17-4

Buzet, 10.5.2017.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sanja Krulčić

Zahtjev-za-upis-djeteta_2017-18 – DOC

Zahtjev-za-upis-djeteta_2017-18 – PDF