Poštovani roditelji,

Od 5. do 7. srpnja provodit će se inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece. Na inicijalni razgovor potrebno je doći s djetetom. Na inicijalnom razgovoru roditelji će dobiti sve informacije i potrebne materijale vezane za upis djeteta u vrtić.

Razgovori će se provoditi u zbornici (gornji kat), stoga molimo roditelji da prilikom dolaska koriste ulaz novog dijela vrtića.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili nedoumice slobodno kontaktirajte pedagoginju Dariju Zornada na 091 272 5084.

U tablici možete pronaći svoj termin (pod šifrom zahtjeva).

Hvala. 

 

Redni broj Šifra zahtjeva Termini inicijalnih razgovora
UTORAK
1. 9102967 5.7. 8:30-8:45
2. 8938269 5.7. 8:50-9:05
3. 2308948 5.7. 9:10-9:25
4. 7779852 5.7. 9:30-9:45
5. 7367882 5.7. 9:50-10:05
6. 6482909 5.7. 10:10-10:25
7. 9407290 5.7. 10:30-10:45
8. 9457369 5.7. 10:50-11:05
9. 1989205 5.7. 12:00-12:15
10. 4050794 5.7. 12:20-12:35
11. 9408189 5.7. 12:40-12:55
12. 3468852 5.7. 13:00-13:15
13. 1012997 5.7. 13:20-13:35
14. 6373282 5.7. 13:40-13:55
15. 2386659 5.7. 14:00-14:15
SRIJEDA
16. 3190532 6.7. 8:30-8:45
17. 2215768 6.7. 8:50 -9:05
18. 8066667 6.7. 9:10-9:25
19. 7036144 6.7. 9:30-9:45
20. 6635792 6.7. 9:50-10:05
21. 2022149 6.7. 10:10-10:25
22. 6833915 6.7. 10:30-10:45
23. 9456768 6.7. 10:50-11:05
24. 2427953 6.7. 12:00-12:15
25. 7380146 6.7. 12:20-12:35
26. 5332624 6.7. 12:40-12:55
27. 2712586 6.7. 13:00-13:15
28. 5721213 6.7. 13:20-13:35
29. 9257966 6.7. 13:40-13:55
30. 4185968 6.7. 14:00-14:15
31. 8954839 6.7. 14:20-14:35
32. 0679210 6.7. 14:40-14:55
ČETVRTAK
33. 6515086 7.7. 8:30-8:45
34. 1375634 7.7. 8:50-9:05
35. 3530758 7.7. 9:10-9:25
36. 0969028 i 9377844 7.7. 9:30-9:45
37. 0199526 i 3367958 7.7. 9:50-10:05
38. 0410075 7.7. 10:10-10:25
39. 3149183 7.7. 10:30-10:45
40. 1915781 i 6514755 7.7. 10:50-11:05
41. 8082821 7.7.12:00-12:15
42. 2293663 7.7. 12:20-12:35
43. 8124450 7.7. 12:40-12:55
44. 0840262 7.7. 13:00-13:15
45. 9272923 7.7. 13:20-13:35

UPISI

DJEČJI VRTIĆ“GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
KLASA: 003-06/22-01/7
URBROJ: 2163-3-9-01-22-01-4
Buzet, 17. 6. 2022.

Temeljem Članka 15. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet i zapisnika Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2022./2023. godinu, Upravno vijeće na 56. sjednici održanoj 15. 6. 2022. godine donosi

 

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2022./2023. godinu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da su pregledani i bodovani svi pristigli zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2022./23. godinu koja započinje 1.9.2022. godine.

Članak 2.

Bodovanje je vršeno temeljem Članka 6. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet.

Utvrđuje se da od pristiglih sedamdeset i četiri (74) zahtjeva, četrdeset i osam (48) djece ostvaruje pravo na upis u rani i predškolski program rada Dječjeg vrtića. Jedno dijete iz susjedne općine ostvaruje pravo na upis temeljem Odluke o sufinanciranju cijene Vrtića njihove Općine ili temeljem pristanka roditelja o podmirivanju pune ekonomske cijene. Za vrijeme trajanja upisa jedan je roditelj povukao zahtjev. Kod dvije prijave uočeno je da zahtjev ne udovoljava uvjetima iz Javne objave.

Za program predškole pristigla je jedna (1) prijava.

Članak 3.

Prema članku 15. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga Dječjeg vrtića Odluka o upisu djece objavljuje se u obliku liste s šifrom zahtjeva i ostvarenom broju bodova.

Redoviti 10-satni jaslički program
1.4.2020. – 1.4.2021.
1.4.2021. – 1.4.2022.

Redni broj Šifra zahtjeva Broj bodova Napomena
1. 9102967 16
2. 8938269 16
3. 2308948 16
4. 7779852 15
5. 7367882 12
6. 6482909 11
7. 9407290 11
8. 9457369 11
9. 1989205 11
10. 4050794 11
11. 9408189 11
12. 3468852 11
13. 1012997 11
14. 6373282 11
15. 2386659 11
16. 3190532 11
17. 2215768 11
18. 8066667 11
19. 7036144 11
20. 8550578 11
21. 8333744 11
22. 0435976 11
23. 9671041 11
24. 8601770 11
25. 0016986 11
26. 3431610 11
27. 1338735 11
28. 2509448 11
29.  1423287 11
30. 6368044 11
31. 9348796 11
32. 7574078 11
33.  6883501 11
34. 3905465 11
35. 8099808 8
36. 3076285 8
37. 6132736 6
38. 1529777 6
39. 8295254 6 susjedna općina
40. 8839525 6 susjedna općina
41. 5264986 3 susjedna općina
42. 6761429 Ne udovoljava uvjetima natječaja
43. 7250173 Ne udovoljava uvjetima natječaja

 

Redoviti 10-satni vrtićki program

1.4.2019. – 1.4.2020.

Redni broj Šifra zahtjeva Broj bodova Napomena
1. 6635792 19
2. 2022149 18
3. 6833915 17
4. 9456768 12
5. 2427953 12
6. 7380146 11
7. 5332624 11
8. 2712586 11
9. 5721213 11
10. 9257966 11
11. 4185968 11
12. 8954839 11
13. 0679210 11
14. 6515086 8
15. 1375634 8
16. 3530758 3/5

1.4.2018. – 1.4.2019.

Redni broj Šifra zahtjeva Broj bodova Napomena
1. 0969028 19
2. 0199526 19
3. 0410075 11
4. 3149183 10
5. 1915781 9

1.4.2017. – 1.4.2018.

Redni broj Šifra zahtjeva Broj bodova Napomena
1. 8082821 11
2. 6514755 9
3. 2293663 6
4. 8124450 6 susjedna općina

1.4.2016. – 1.4.2017.

Redni broj Šifra zahtjeva Broj bodova Napomena
1. 3367958 25
2. 9377844 25
3. 0840262 23
4. 9272923 23

Članak 4.

U kraći Program predškole u trajanju od 250 sati godišnje upisuju se djeca koja su u godini prije polaska u školu, a nisu ostvarili pravo na upis u redoviti desetsatni program rada Dječjeg vrtića i djeca čiji su roditelji zatražili upis u Program predškole.

Djeca roditelja čije prebivalište nije na području Grada Buzeta mogu se upisati u kraći Program predškole uz prethodnu suglasnost Općina o sufinanciranju troškova programa.

Kraći program predškole

1. 20222016

Članak 5.

Šifre zahtjeva djece koja ostvaruju pravo na upis u 10-satni redoviti rani i predškolski program te kraći Program predškole Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet za pedagošku 2022./23. godinu označeni su crvenom bojom.

Članak 6.

Temeljem ostvarenih bodova za djecu koja nisu ostvarila pravo na upis utvrđuje se lista čekanja. U slučaju slobodnog mjesta u Dječjem vrtiću, pravo upisa stječe dijete koje je ostvarilo najveći broj bodova prema listi čekanja, a istog je godišta kao dijete koje je ispisano.

Članak 7.

Protiv ove Odluke podnositelji Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2022./23. godinu imaju pravo prigovora. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet u roku od 15 dana od dana objave Odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića «Grdelin» i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet

Sanja Krulčić