Sudjelovanje u Paradi vozila

U petak, 18.9.2015., djeca odgojne skupine “Šćinke” predstavit će se plesom prilikom otvaranja 3. Parade vozila na Trgu Fontana, s početkom u 16:45 sati.
Nakon nastupa, djecu očekuje vožnja vlakićem.