Stručno osposobljavanje – javni poziv

Natječajj | GRDELIN BUZET

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) te članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet sukladno Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)

 

Za radno mjesto: ODGOJITELJA

 

UVJETI:

  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju
  • poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

 PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • uvjerenje o nekažnjavaju  (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

 

Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+) obavlja se:

  • na temelju pisanog Ugovora osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)
  • prema Programu stručnog osposobljavanja za rad
  • pod vodstvom mentora.

Polaznik osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30)+ nema status zaposlenika i nije u radnom odnosu.

Prijave se šalju na adresu  Dječjeg  vrtića „Grdelin“ Buzet:

 

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati bit će obavIješteni pisanim putem.

Javni poziv je objavljen 22.10.2018. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Grada Buzeta.

Javni poziv je otvoren do 29.10.2018. godine.

 

KLASA:112-01/18-01/18

URBROJ: 2106-01-22-01-18-1