Stručni skup za odgojitelje

seminar | GRDELIN BUZET

„Poticanje razvoja kompetencija djece rane dobi u kontekstu njihovih razvojnih mogućnosti“ naziv je županijskog stručnog skupa koji će se održati 14.12.2017. godine u vrtiću, a namijenjen je odgojiteljima dječjih vrtića Istarske županije.

Stručni skup organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, a voditeljica je viša savjetnica za predškolski odgoj Jasna Šverko, mag. rehab. educ.

Ciljevi su:

  • osvijestiti važnost poticanja i praćenja cjelovitoga razvoja djece rane dobi te razvoju njihovih kompetencija bez unaprijed donesenih stavova i uvjerenja
  • steći znanja o primjerenom i poticajnom okruženju za učenje djece rane dobi
  • steći vještine u stvaranju poticajnog materijalnog okruženja te pristupima u planiranju s ciljem razvoja različitih kompetencija kod djece rane dobi