Raspored skupina u sobama dnevnih boravaka

IMG 1205 | GRDELIN BUZET

Dragi roditelji,

približava se početak nove pedagoške godine. Budući da djeca neće boraviti u istoj sobi dnevnog boravka zbog didaktičke opremljenosti soba i veličine prostora, dalje je naveden novi raspored odgojnih skupina u prostorijama.

    ODGOJNA SKUPINA    
     BROJ SOBE DNEVNOG BORAVKA  DJECE
TIGRIĆI
 1 (soba dežurstva)
LEPTIRIĆI
2
RIBICE
3
DUPINIĆI
4
PUŽIĆI
5
ŽABICE
6
NOVA MJEŠOVITA
7
BOMBONČIĆI
8
JASLICE
9