Radionice “Zaštita vode na kršu”

Ponornice | GRDELIN BUZET

Grupa od 20 djece starijih odgojnih skupina i učenici područnih škola Osnovne škole “Vazmoslav Gržalja” Buzet u utorak, 26.5.2015., sudjelovali su u radionicama “Zaštita vode na kršu” koju su provodili edukatori Udruge Bioteka. Radionice su održane u Znanstveno-edukativnom centru Speleo kući u Vodicama (područje općine Lanišće). Tijekom radionica djeca su naučila razlikovati vrste stijena i tla te su upoznata s obilježjima krška i krškog podzemalja. Edukatori su djeci objasnili utjecaj toka vode na krš i na koji način se troše stijene što rezultira nastanku različitih krških fenomena. Djeca su potaknuta na logičko promišljanje, edukatori su moderirali razgovor kroz njihove crteže, likovne radove i komentare. Tijekom rada naglasak je stavljen na samostalno istraživanje i otkrivanje djece što se postiglo omogućavanjem djeci da isprobavaju pokuse te terenskim oblikom rada.

t20150526_105005   t20150526_101024