PROJEKTI U NAŠEM VRTIĆU

Kids Crafts | GRDELIN BUZET

U pedagoškoj 2015./2016. godini svaka odgojna skupina odabrala je jedan ili dva projekta koja su nastala temeljem praćenja interesa djece. Projekt podrazumijeva tematske i smisleno povezane aktivnosti u kojima djeca zajednički istražuju, rade, igraju se i tako rješavaju probleme i stječu nove spoznaje, a provodi se kontinuirano tijekom pedagoške godine.

Projekti po odgojnim skupinama:

 
LEPTIRIĆI
„To sam ja“ – upoznavanje i učenje o sebi, praćenje razvoja djeteta.

 
PUŽIĆI
„Obitelj“ – upoznavanje djece s najužim članovima obitelji, razvijanje osjećaja pripadnosti, ljubavi i topline u obiteljskom domu.

 
DUPINIĆI
„Moje tijelo želi“ – stjecanje iskustva i spoznaja o zdravoj hrani te poticanje pravilnog hranjenja i samostalnost u uzimanju obroka; briga o zdravlju kroz svakodnevnu jutarnju tjelovježbu; prepoznavanje, imenovanje i regulacija emocija te kulturno-higijenskih navika.
„Od kutije do igračaka“ – razvijanje stvaralačkih osobina koje dijete spontano pokazuje; poticanje i senzibiliziranje djece i roditelja za izradu igračaka te istraživanje novih materijala.

 
RIBICE
„Obitelj – moje najveće blago“ – potaknuti kod djece osjećaj pripadnosti, emocionalne sigurnosti te pozitivne slike o sebi, sakupiti obiteljske slike i izraditi Moje obiteljsko stablo.
„Šuma“ – upoznati bioraznolikost kraja u kojem živimo, kretanje u prirodi, uporaba drva kao materijala u igri i stvaranju, upoznavanje priča i legenda vezana uz šumu.
„Stablo dobrih djela“ – poticanje djece na međusobno pomaganje, suradnju, dogovaranje i poštivanje pravila u skupini.

 
ŽABICE
„U svijetu igre“ – poticanje djece na korištenje različitih igara u interakciji s vršnjacima i odraslima.

 
ŠĆINKE
„Osmijeh“ – njegovati i razvijati zajedništvo, druženje, dogovaranje, uvažavanje mišljenja drugih te senzibilitet za druge; razvoj pozitivne slike o sebi kod djece.
„Po starinski“ – istraživanje, proučavanje, upoznavanje običaja našeg kraja.

 

ŠTRUMPFOVI

“Kako još kvalitetnije provesti vrijeme s djetetom” – poticanje roditelja na provođenje raznih aktivnosti koje mogu ostvariti zajedno s djetetom u svoje slobodno vrijeme.

“Kukci” – upoznavanje različitih vrsta kukaca promatranjem i proučavanjem povećalom.

 

 

MEDVJEDIĆI
„Mali kreativci u pripremi za školu“ – poticanje povezanosti dramske (govor, dijalog, monolog, mimika), glazbene i likovne metodike koja se bazira na iskustvu i znanju, poticati djecu na simboličko mišljenje i primjenjivanje već stečenog stanja na novonastale situacije.

 
PAČIĆI
„Zadatak je stvarno lak – čuvajmo šume, vodu i zrak“ – stjecanje temeljnih znanja o problemima zagađivanja okoliša, razvijanje stavova o važnosti svakog živog bića te njihovoj međusobnoj povezanosti, razvijati svijest o opasnostima koje prijete našem okolišu te razvijati ekološki prihvatljivo ponašanje.
„Ususret školi“ – pripremne teme i aktivnosti projekta: rješavanje radnih listova, poticanje grafomotoričkih, predčitačkih i predmatematičkih vještina, izrada slikopriča.