Projekt “Slova u slici i riječi”

PB172491 | GRDELIN BUZET

U odgojnoj skupini „Medvjedići“ od početka pedagoške godine provodi se projekt „Slova u slici i riječi“ koji je rezultat praćenja dječjeg interesa. Tijekom projekta provode se raznovrsne aktivnosti s ciljem razvijanja kreativnosti kod djece te predčitačkih i predpisačkih vještina. Projekt se provodi na način da se svaki tjedan istakne jedno slovo abecede kroz različite teme, npr. slovo „d“ djeca su učila prepoznati u sklopu Dječjeg tjedna (d – dijete…). Djeci je pojam glasa približen putem igre i različitih aktivnosti – govornih, likovnih, manipulativnih, scenskih, glazbenih, tjelesnih. Odgojiteljice djeci nude različite sadržaje kojima se potiče bogaćenje dječjeg vokabulara, ispravan izgovor i pravilno imenovanje riječi te strukturiranje rečenica. Tijekom rada izrađene su aplikacije, kartice sa slikama i slovima pa djeca putem igre razvijaju svijest o postojanju simbola za slova i brojeve. U radu se nastoji njegovati zavičajni govor našega kraja tako da djeca uz standardni izraz uče i natuknicu na buzetskome govoru. U prostoru garderobe i na panou izloženi su dječji radovi, plakati i izjave djece koji su roditeljima svakodnevno dostupni. Time je roditeljima omogućeno da pogledaju dječje ostvaraje i s djetetom razgovaraju o aktivnostima koje su se tijekom jutra odvijale u skupini.