Projekt “Dom mojih prijatelja”

moj zav | GRDELIN BUZET

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Dom mojih prijatelja u selu i gradu” naziv je projekta starije odgojne skupine “Mravići” koji je proizašao iz praćenja interesa djece i bilježenja dječjih izjava. Naime, prilikom šetnje gradom, jedan je dječak pokazao prema zgradi i rekao svom prijatelju “Evo, tu ja živim!”, a zatim ga je upitao “A gdje ti živiš?”. Odgojiteljicama je dijalog između dječaka bio poticaj za razgovor s djecom o njihovom mjestu stanovanja pri čemu su djeca opisivali i uspoređivali grad i selo te navodili gdje žive. Stoga je cilj projekta upoznavanje grada i sela u kojem žive djeca te omogućavanje djeci da iskustveno steknu određena znanja i predodžbe o životu u gradu i na selu. Tijekom projekta kod djece je potaknut istraživački odnos prema okolini u kojoj se djeca svakodnevno kreću i žive. Sadržaji i aktivnosti u koje su djeca uključena podijeljena su prema određenim temama: Gdje živim?, Život na selu, Život u gradu, Što znamo o Buzetu?, Kako je nastao naš grad?, Gdje se što nalazi u našem gradu?, Razlika između sela i grada (sadržaji), Običaji ljudi na selu i u gradu, Upoznavanje centra grada i njegovih zainmljivosti, Sakupljanje raznih fotografija našega grada (kakav je bio prije, a kakav je sada), Izrada plakata “Život na selu” i “Život u gradu”. Tijekom pedagoške godine djeca su bila uključena u terenski oblik rada i time im je omogućeno da iskustveno dožive bliži zavičaj (okolica Buzeta, jezero Butoniga, rijeka Mirna…). Suradnja s roditeljima ostvarena je kroz različite oblike, a jedan od njih jest zajednički rad djece i roditelja kada su izrađivali vlastite kuće i domove. Radovi su postavljeni u sobu dnevnog boravka te djeci predstvljaju zanimljiv poticaj za igru. U sklopu projekta djeca su osmišljavala i crtala karte Buzeta i okolnih mjesta koje su poslane u Hrvatsko kartografsko društvo kao rezultat istraživanja i rada na dječjoj kartografiji.