PROGRAM PREDŠKOLE ON-LINE

Kako bismo jednim dijelom nastavili s programom predškole u vrijeme izmijenjenih uvjeta rada uzrokovanih epidemijom Covid-19, u nastavku prilažemo radne materijale prilagođene djeci koja su u godini pred polazak u školu. Predviđeno vrijeme objavljivanja zadataka je od 11.5. do 22.5.2020. na način da se svaki dan nadupunjuje sadržaj. Zadaci su prikazani u formatu slike, možete ih pohraniti i isprintati.

Pohvalite dijete za sve što zna samo, pomognite mu da zadrži koncentarciju i pokuša dovršiti rad do kraja. Sretno!

SLOVA

BROJEVI

OBLICI

KRIŽALJKE I LABIRINTI

RAZNO

ZADACI POVEZIVANJA, USPOREĐIVANJA, ZAKLJUČIVANJA I GRAFOMOTORIKA

Pronađi i spoji – uputa za sljedeća 2 radna lista

NATRAG NA OBAVIJESTI