Priredba

završna | GRDELIN BUZET

Završna priredba

djece odgojne skupine “Štrumpfovi” koja na jesen kreću u školu

održat će se

14.6.2017.

s početkom u 18:00 sati

u dvorani vrtića.