Predstava povodom dolaska Djeda Mraza

DJED BOŽIĆNJAK | GRDELIN BUZET

PREDSTAVA

„GDJE JE SADA BIJELA BRADA“

(tko je ukrao bradu Djedu Božićnjaku)

izvodi se u

Naradnom domu u

petak, 23.12.2016. godine

s početkom u 9:30 sati

(za djecu predškolske dobi i učenike razredne nastave).

 

Na predstavu idu sva djeca vrtića (osim najmlađih u jaslicama).

Nakon predstave djeca u vrtiću dobivaju darove Djeda Božićnjaka.

Djeci poklanja predstavu udruga Društvo “Naša djeca” (besplatna je za djecu).