Obilježavanje Dječjeg tjedna

ljubav djeci | GRDELIN BUZET

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva Naša djeca (DND). Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak, 5. listopada 2015. – Međunarodni dan djeteta – i završava u nedjelju, 11. listopada 2015. jer se tradicionalno održava u prvom punom tjednu listopada.
Motto Dječjeg tjedna 2015. je i ove godine lijepa i prepoznatljiva poruka: Ljubav djeci prije svega! kao poticaj odraslima da djeci uvijek iskazuju, ljubav, potporu i pažnju te se u javnosti ističe poruka djece: Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!

Osim što ćemo se uključiti u aktivnosti koje organizira DND u sklopu Dječjeg tjedna, u Dječjem vrtiću „Grdelin“ organizirati će se razne aktivnosti:

 • posjet gradonačelniku u ponedjeljak, 5.10.2015. – starije odgojne skupine
 • radionice s djecom tijekom jutarnjih aktivnosti – pripremanje plakata s dječjim izjavama o pravima djece
 • prikaz kratkog igrokaza o dječjim pravima putem prezentacije – grupni rad s djecom – pedagoginja i odgojiteljice
 • dijeljenje poruka odraslima – djeca tijekom boravka na otvorenom, šetnje gradom
 • akcija prikupljanja hrane i higijenskih potrepština “Moj prijatelj dijete izbjeglica“
 • poziv roditeljima za boravak u skupini
 • mogućnost dolaska u vrtić djece koja nisu polaznici i roditelja koji nisu korisnici Vrtića – u srijedu, 7.10.2015. od 9 do 11 sati

– radionice za djecu polaznike Vrtića i one koji ne polaze Vrtić u popodnevnim satima u (u prostoru Vrtića) u
utorak, 6.10.2015., od 17 do 18 sati:

 • plesna radionica – namijenjena djeci odgojnih skupina „Pačići“ i „Medvjedići“ te djeci u godini prije polaska u školu
 • likovna radionica – namijenjena djeci odgojnih skupina „Pačići“ i „Medvjedići“ te djeci u godini prije polaska u školu
 • scenska radionica – namijenjena djeci odgojnih skupina „Žabice“, „Dupinići“, „Ribice“ te djeci od 3. od 4. godine života
 • glazbena radionica – namijenjena djeci odgojnih skupina „Štrumpfovi“, „Šćinke“, „Pačići“ i „Medvjedići“ te djeci od 5. do 7. godine života
 • igraonica za djecu – namijenjena djeci odgojnih skupina „Pužići“ i „Leptirići“ te djeci od 1. do 3. godine života