OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA

DJEČJI | GRDELIN BUZET

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju Društva Naša djeca (DND). Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana, stoga se ove godine obilježava od 2. do 8. listopada 2017.

Motto Dječjeg tjedna je prepoznatljiva poruka: Ljubav djeci prije svega! koja izražava odnos odraslih prema djeci – da djeci uvijek iskazujemo ljubav, potporu i pažnju.

Planirane aktivnosti tijekom Dječjeg tjedna:
– razgovor i radionice s djecom o njihovim pravima

– poruke djece roditeljima i građanima „Naša prava su…/Naše pravo je…“ (dijeljenje poruka tijekom boravka djece na otvorenom, šetnje gradom)

– bilježenje dječjih izjava na temu „Najljepše je biti dijete jer…“

– radionice s djecom, tema: „Mi želimo da danas…“ – mogućnost realizacije zajedničkih dječjih želja

– posjet djece gradonačelniku Buzeta

– izleti djece – u park Feštinsko kraljevstvo nedaleko Žminja na tradicionalnu Cukijadu i posjet djece radnim mjestima roditelja u okolici Buzeta u sklopu projekta odgojne skupine

– boravak roditelja u odgojnoj skupini – tijekom jutarnjih aktivnosti, u dogovoru s odgojiteljicama

– u organizaciji DND Buzet odlazak djece na predstavu „Prometna priča“ Produkcije Z – 6.10.2017. s početkom u 10:30 sati, Narodni dom Buzet (besplatan ulaz)

– dječja biciklijada u organizaciji DND Buzet i BK Buzet (naknadno će se objaviti točno vrijeme održavanja)

U svakoj odgojnoj skupini odabiru se sadržaji i aktivnosti u odnosu na psihofizičke osobine dječjeg razvoja (dob djece, specifičnosti grupe, dječji interesi, mogućnosti, vještine, želje…).