KAO DA SU NAŠA VLASTITA!

Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona dolaze kroz vas, ali ne i od vas. I premda su s vama, ne pripadaju vama. Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli. Jer, oni imaju vlastite misli. Možete okućiti njihova tijela ali ne i njihove duše, jer njihove duše borave u kući od sutra, koju vi ne možete posjetiti, čak ni u svojim snovima.
~ Kahlil Gibran


DJELATNICI NAŠEG DJEČJEG VRTIĆA

ODGAJATELJICE

Odgojna skupina „Jabučice“:

Nives Jakac
Rafaela Cerovac

Odgojna skupina „Žirići“:

Margerita Blažević
Marija Kodelja

Odgojna skupina „Lavići“:

Dorjana Paladin
Larisa Vivoda

Odgojna skupina „Loptice“:

Elena Brajković
Giulia Pavlov

Odgojna skupina „Bubamarice“:

Sonja Prodan Nežić
Lana Draščić

Odgojna skupina „Točkice“:

Alida Jukić
Lea Šestan

Odgojna skupina „Cvjetići“:

Nataša Prodan Černeka
Sabina Jerman

Odgojna skupina „Trešnjice“:

Đeni Šćulac
Dalida Marušić

Odgojna skupina „Ježići“:

Davorka Fornasar
Nika Sirotić

Odgojna skupina „Pčelice“:

Kristina Matković
Sanda Jerman

Odgojna skupina „Balončići“:

Ingrid Prar
Martina Dorčić

Odgojna skupina „Zvjezdice“:

Sendi Rota Marzi
Lea Vivoda

grdelin buzet 2 e1620634286355 | GRDELIN BUZET

RAVNATELJICA

Mirjana Matančić

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Oriana Krušvar

STRUČNE SURADNICE

Darija Zornada, pedagoginja
Sanja Hodžić, zdravstvena voditeljica

POMOĆNICI DJECI
S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Loris Petretić

GLAVNE KUHARICE

Marina Ukota Jerman
Tamara Kontić

POMOĆNA KUHARICA

Nikolina Perčić

SPREMAČICE

Gordana Lončar
Marija Ivančić
Marjuča Fabijančić
Sonja Jurada
Jasna Šterpin
Ana Bartolić