KAO DA SU NAŠA VLASTITA!

Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona dolaze kroz vas, ali ne i od vas. I premda su s vama, ne pripadaju vama. Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli. Jer, oni imaju vlastite misli. Možete okućiti njihova tijela ali ne i njihove duše, jer njihove duše borave u kući od sutra, koju vi ne možete posjetiti, čak ni u svojim snovima.
~ Kahlil Gibran


DJELATNICI NAŠEG DJEČJEG VRTIĆA

ODGOJITELJI

Odgojna skupina „OBLAČIĆI“:

SABINA JERMAN
ANDREA JURIČIĆ

Odgojna skupina „JABUČICE“:

RAFAELA CEROVAC
DEA BELASIĆ

Odgojna skupina „LISTIĆI“:

SANDA JERMAN
LEA ŠESTAN

Odgojna skupina „ŽIRIĆI“:

MARGERITA BLAŽEVIĆ
MARIJA KODELJA

Odgojna skupina „LOPTICE“:

NATAŠA PRODAN ČERNEKA
GIULIA PAVLOV

Odgojna skupina „LAVIĆI“:

ĐENI ŠĆULAC
LARISA VIVODA

Odgojna skupina „BALONČIĆI“:

INGRID PRAR
LEA CRNKOVIĆ

Odgojna skupina „ZVJEZDICE“:

SENDI ROTA MARZI
LEA VIVODA

Odgojna skupina „TOČKICE“:

ALIDA LUKIĆ
MILENA CVITAN

Odgojna skupina „BUBAMARICE“:

SONJA PRODAN NEŽIĆ
CHIARA JERMAN

Odgojna skupina „JEŽIĆI“:

DAVORKA FORNASAR
NIKA SIROTIĆ

Odgojna skupina „PČELICE“:

DALIDA MARUŠIĆ
KRISTINA MATKOVIĆ

grdelin buzet 2 e1620634286355 | GRDELIN BUZET

RAVNATELJICA

Mirjana Matančić Salhoff

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Oriana Krušvar

STRUČNE SURADNICE

Josipa Kovačić, pedagoginja
Sanja Hodžić, zdravstvena voditeljica

POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI

Loris Petretić
Silvana Sirotić
Vilmu Cerovac

GLAVNE KUHARICE

Marina Ukota Jerman
Tamara Kontić

POMOĆNA KUHARICA

Nikolina Perčić

SPREMAČICE

Gordana Lončar
Marija Ivančić
Marjuča Fabijančić
Sonja Jurada
Jasna Šterpin
Tamara Dušić
Vesna Linardon