KAO DA SU NAŠA VLASTITA!

Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona dolaze kroz vas, ali ne i od vas. I premda su s vama, ne pripadaju vama. Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli. Jer, oni imaju vlastite misli. Možete okućiti njihova tijela ali ne i njihove duše, jer njihove duše borave u kući od sutra, koju vi ne možete posjetiti, čak ni u svojim snovima.
~ Kahlil Gibran


DJELATNICI NAŠEG DJEČJEG VRTIĆA

ODGAJATELJICE

Odgojna skupina „Bubamarice“:

Lana Draščić
Sonja Prodan Nežić

Odgojna skupina „Pčelice“:

Kristina Matković
Sanda Jerman

Odgojna skupina „Ježići“:

Edina Rubić
Davorka Fornasar

Odgojna skupina „Cvjetići“:

Sabina Jerman
Nataša Prodan Černeka

Odgojna skupina „Trešnjice“:

Đeni Šćulac
Dalida Marušić

Odgojna skupina „Kapljice“:

Elena Brajković
Nika Sirotić

Odgojna skupina „Sovice“:

Rafaela Cerovac
Monika Koraca

Odgojna skupina „Točkice“:

Alida Lukić
Lea Šestan

Odgojna skupina „Žirići“:

Margerita Blažević
Marija Kodelja

Odgojna skupina „Zvjezdice“:

Sendi Rota Marzi
Mirjana Matančić

Odgojna skupina „Balončići“:

Ingrid Prar
Martina Dorčić

Odgojna skupina „Loptice“:

Nives Jakac
Lana Sirotić Katarinčić

grdelin buzet 2 e1620634286355 | GRDELIN BUZET

RAVNATELJICA

Mirjana Matančić

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Oriana Krušvar

STRUČNE SURADNICE

Darija Zornada, pedagoginja
Sanja Hodžić, zdravstvena voditeljica

POMOĆNICI DJECI
S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Loris Petretić
Ema Pletikos

GLAVNE KUHARICE

Marina Ukota Jerman
Tamara Kontić

POMOĆNA KUHARICA

Nikolina Perčić

SPREMAČICE

Gordana Lončar
Marija Ivančić
Marjuča Fabijančić
Sonja Jurada
Jasna Šterpin
Ana Bartolić

VAŽNA OBAVIJEST O UPISIMA!

X