O NAMA

Kao da su naša vlastita!
Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona dolaze kroz vas, ali ne i od vas. I premda su s vama, ne pripadaju vama. Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli. Jer, oni imaju vlastite misli. Možete okućiti njihova tijela ali ne i njihove duše, jer njihove duše borave u kući od sutra, koju vi ne možete posjetiti, čak ni u svojim snovima.
Kahlil Gibran


Djelatnici našeg dječjeg vrtića

RAVNATELJICA:

Silvana Pavletić

STRUČNI SURADNICI:

Irena Mikac, pedagoginja

Jadranka Juričić, logopedinja

Valentina Černeka, logopedinja (zamjena)

Sanja Hodžić, zdravstvena voditeljica

ODGAJATELJICE:

Đeni Šćulac

Rafaela Cerovac

Eva Nežić

Edina Rubić

Davorka Fornažar

Alida Lukić

Dalida Marušić

Eleonora Kajin

Nataša Prodan Černeka

Sabina Jerman

Marija Kodelja

Katarina Golojka

Monika Majcan

Elena Brajković

Nika Sirotić

Martina Dorčić

Nives Flego

Ingrid Prar

Margerita Blažević

Estera Perčić

Mirjana Matančić

ASISTENTICE DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU:

Loris Petretić

Sendi Rota Marzi

Romi Agapito Laković

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:

Oriana Krušvar

GLAVNA KUHARICA:

Marina Ukota Jerman

POMOĆNE KUHARICE:

Tamara Kontić

Ljubica Črnac

SPREMAČICE:

Eda Končarević

Marija Ivančić

Jelena Prodan

Valentina Ivančić