Natječaj za pomagače djeci s teškoćama u razvoju

natječa | GRDELIN BUZET

Temeljem članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97; 107/07; i 94/13) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

 

Za radno mjesto: POMAGAČ DJETETU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
– dva (2) izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme (do 10 mjeseci)

 

UVJETI: nezaposlene osobe do 29 godina sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja; nezaposlene osobe, prijavljene u evidenciji HZZ-a – temeljem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Mladi za mlade“ (URL: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11763)

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:
– Dokaz o stručnoj spremi
– Domovnicu
– Uvjerenje o nekažnjavaju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
– Životopis
– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

O ishodu natječaja Dječji vrtić će kandidate izvijestiti u roku od 8 dana od dan donošenja Odluke.

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
52420 BUZET
s naznakom „ZA NATJEČAJ“
Natječaj je objavljen 21.8.2015. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Grada Buzeta.
Natječaj je otvoren do 29.8.2015. godine.