Natječaj – pomagač djetetu s teškoćama u razvoju

Natječajj | GRDELIN BUZET

Temeljem Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97; 107/07; i 94/13) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

 

Za radno mjesto: POMAGAČ DJETETU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  M/Ž –  jedan izvršitelj na  određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na rok do 31.8.2018. godine

 

Uvjeti koji kandidati moraju zadovoljavati:

 

  • završena SSS ili VŠS – osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja

 

 Prijavi na natječaj treba priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • životopis
  • uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)
  • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

 

 

O ishodu natječaja Dječji vrtić će kandidate izvijestiti u roku od 8 dana od dan donošenja Odluke.

 

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu :

 

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

 

Natječaj je objavljen 2.1.2018. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Grada Buzeta.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.