Natječaj – pomagač djetetu s teškoćama

Natječajj | GRDELIN BUZET

Temeljem članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97; 107/07; i 94/13) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

Za radno mjesto: POMAGAČ DJETETU S POSEBNIM POTREBAMA M/Ž  – jedan izvršitelja na određeno, puno radno (40 sati tjedno) vrijeme do 31.8.2018.

 

Uvjeti koji kandidati moraju zadovoljavati:

  • završena SSS ili VŠS – osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

 Prijavi treba priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • uvjerenje o nekažnjavaju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
  • životopis
  • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

 

O ishodu natječaja Dječji vrtić će kandidate izvijestiti u roku od 8 dana od dan donošenja Odluke.

 

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

 

Natječaj je objavljen 12.9.2017. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Grada Buzeta.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.