Natječaj – asistenti djeci s teškoćama u razvoju

Picture3 | GRDELIN BUZET

Temeljem Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97; 107/07; i 94/13) Dječji vrtić „Grdelin“ temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

Za radno mjesto: POMAGAČ DJETETU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  M/Ž –  dva izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

 

UVJETI: prema čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97;107/07 i 94/13)

 

Uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidati:

–  završeno srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju ili završen prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja

Na oglašeno radno mjesto mogu  se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

 PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)
  • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

 

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Natječaj je objavljen 22.12.2016. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Grada Buzeta.

Natječaj je otvoren do 30.12.2016. godine.