PROGRAM PREDŠKOLE

Programom predškole obuhvaćena su djeca u godini dana prije polaska u školu, a koja nisu polaznici redovitog programa rada vrtića.

U planiranju i oblikovanju programa predškole stavlja se naglasak na:

  • POTICANJE CJELOVITOG RAZVOJA, ODGOJA I UČENJA DJECE TE OSIGURANJE PRIMJERENE POTPORE U RAZVOJU KOMPETENCIJA USKLAĐENE S INDIVIDUALNI POSEBNOSTIMA I RAZVOJNIM KARAKTERISTIKAMA DJECE
  • OSTVARIVANJE INDIVIDUALIZIRANOGA I FLEKSIBILNOGA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PRISTUPA KOJIM SE OMOGUĆAVA ZADOVOLJENJE POTREBA DJECE (TJELESNIH, EMOCIONALNIH, SPOZNAJNIH, SOCIJALNIH, KOMUNIKACIJSKIH, …)
  • PRIHVAĆANJE IGRE I DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE PRIDONOSE SVRHOVITOM UČENJU I CJELOVITOM RAZVOJU DJECE
  • UČENJE KOJE TREBA BITI NESTANDARDIZIRANI PROCES, A KOJI SE DOGAĐA U SVRHOVITOM KONTEKSTU U KOJEM DJECA UČE ISTRAŽIVANJEM, OTKRIVANJEM I RJEŠAVANJEM PROBLEMA
  • STVARANJE PRIMJERENOG OKRUŽENJA ZA SPONTANO BOGAĆENJE RJEČNIKA, KVALITETNO ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ RAZUMIJEVANJA, SLUŠANJA, GOVORA I JEZIKA ODNOSNO RAZVIJANJE PREČITAČKIH I PREDPISAČKIH VJEŠTINA
  • RAZVOJ SPOSOBNOSTI DJECE ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVENIM I KULTURNIM DOGAĐANJIMA
  • PRIHVAĆANJE I POTICANJE KREATIVNOG IZRAŽAVANJA IDEJA, ISKUSTVA I OSJEĆAJA DJECE U RAZNIM UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I IZRAŽAJNIM MEDIJIMA
  • RAZVOJ SOCIJALNIH KOMPETENCIJA DJECE OSIGURANJEM SIGURNIH I PODRŽAVAJUĆIH KONTEKSTUALNIH UVJETA
  • POTICANJE DJECE DA OSVIJESTE VAŽNOST OBITELJSKOG I INSTITUCIJSKOG OKRUŽENJA ZA NJIHOV ŽIVOT, ODGOJ I UČENJE

U kolovozu 2014. godine donesen je Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.) koji svojim odredbama definira sadržaj i način provođenja programa predškole.

U pedagoškoj 2019./2020. godini u kraći program predškole upisano je 4 djece koja su integrirana u odgojne skupine „Leptirići“ i „Tigrići“ na način da program predškole pohađaju dva puta tjedno u jutarnjim satima.