Redoviti cjelodnevni desetosatni program

Cjeloviti desetosatni program provodi se u devet odgojnih skupina za djecu u dobi od prve godine života do polaska u osnovnu školu. Redoviti program rada našeg vrtića temeljen je na humanističko – razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja predškolske djece, a obilježava ga primjena suvremenih teorijskih i praktičnih postignuća. Programom stvaramo uvjete za zadovoljavanje osnovnih i posebnih potreba djeteta te djelujemo na poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

Posebnu pažnju stavljamo na:

  • EMOCIONALNI RAZVOJ
  • TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ
  • POTICANJE GOVORA I KOMUNIKACIJE
  • POTICANJE POZITIVNE SLIKE O SEBI
  • POTICANJE POZITIVNE SLIKE O SVIJETU KOJI GA OKRUŽUJE
  • RAZVIJANJE SAMOSTALNOSTI
  • POTICANJE SOCIJALIZACIJE
  • RAZVIJANJE DRUŠTVENIH ODNOSA
  • SPOZNAJNI RAZVOJ

Program, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece i njihovim mogućnostima, kroz mnogobrojne aktivnosti omogućuje djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje. Kontinuirano surađujemo s roditeljima i uključujemo ih u odgojno-obrazovni proces što pridonosi kvaliteti našega rada.