PRIMARNI PROGRAM

Redoviti cjelodnevni desetosatni program

Cjeloviti desetosatni program provodi se u devet odgojnih skupina za djecu u dobi od prve godine života do polaska u osnovnu školu. Redoviti program rada našeg vrtića temeljen je na humanističko – razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja predškolske djece, a obilježava ga primjena suvremenih teorijskih i praktičnih postignuća. Programom stvaramo uvjete za zadovoljavanje osnovnih i posebnih potreba djeteta te djelujemo na poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

Posebnu pažnju stavljamo na:

  • emocionalni razvoj
  • tjelesni i psihomotorni razvoj
  • poticanje govora i komunikacije
  • poticanje pozitivne slike o sebi
  • poticanje pozitivne slike o svijetu koji ga okružuje
  • razvijanje samostalnosti
  • poticanje socijalizacije
  • razvijanje društvenih odnosa
  • spoznajni razvoj

Program, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece i njihovim mogućnostima, kroz mnogobrojne aktivnosti omogućuje djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje. Kontinuirano surađujemo s roditeljima i uključujemo ih u odgojno-obrazovni proces što pridonosi kvaliteti našega rada.