girl holding purple and green camera toy

PRIMARNI PROGRAM

REDOVITI CJELODNEVNI DESETOSATNI PROGRAM

Cjeloviti desetosatni program provodi se u devet odgojnih skupina za djecu u dobi od prve godine života do polaska u osnovnu školu.

KRAĆI PROGRAMI

PROGRAM PREDŠKOLE

Programom predškole obuhvaćena su djeca u godini dana prije polaska u školu, a koja nisu polaznici redovitog programa rada vrtića.

black and white ribbon on yellow paper
brown letters on table

KRAĆI PROGRAMI

RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

Program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je djeci od 5 godine života do polaska u školu.