Javni poziv – SOR

Natječajj | GRDELIN BUZET

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) te članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet sukladno Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Za radno mjesto: ODGOJITELJA

 

UVJETI:

  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju

 

  • poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

 PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

  • na temelju pisanog Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
  • prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
  • pod vodstvom mentora.

 

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika i nije u radnom odnosu.

 

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZEt

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

 

O rezultatima javnog poziva svi kandidati bit će obavješteni pisanim putem.

 

Javni poziv je objavljen 24.10.2017. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Javni poziv je otvoren do 3.11.2017. godine.