DV “Grdelin” Izjava o pristupačnosti

Ažurirano: Svibanj 2021.

Općenito

Dječji vrtić “Grdelin” u Buzetu nastoji svoje mrežne stranice i programska rješenja učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Dječji vrtić “Grdelin” u Buzetu koje se nalazi na adresi https://www.grdelin-buzet.hr.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.grdelin-buzet.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Nedostaje vidljivi indikator fokusa,
 • Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut ili sadrže prazan <alt> atribut,
 • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike,
 • Pojedine slike na stranici sastoje se od isključivo tekstualnog sadržajan
 • Pojedinim poveznicama nedostaje opisni tekst,
 • Pojedine poveznice s identičnim ciljevima imaju različit opisni tekst,
 • Kod pojedinih poveznica otvara se nova kartica ili prozor bez upozorenja korisnika,
 • Pojedine stranice nemaju <h1> element.

 

b) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija.
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije.
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ovog mrežnog sjedišta aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u lijevom donjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ovog mrežnog mjesta.

Podizanje razine pristupačnosti

Dječji vrtić “Grdelin” u Buzetu će kontinuirano raditi na prilagodbi nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 06. svibnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Dječjeg vrtića “Grdelin” u Buzetu, te testiranja koje je izvršila treća strana.

Izjava je zadnji put preispitana 06. svibnja 2021.

Dječji vrtić “Grdelin” u Buzetu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dječji vrtić “Grdelin” u Buzetu.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Dječji vrtić “Grdelin” u Buzetu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@grdelin-buzet.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu inspekcijskog nadzora nalazi se na slijedećoj adresi: https://pristupinfo.hr.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.