E-OGLASNA PLOČA, DINAMIKOM

5 | GRDELIN BUZET

Poštovani roditelji,

uključili smo se u web aplikaciju Dinamikom – elektroničku oglasnu ploču kako bismo unaprijedili dosadašnju suradnju i uspostavili još jedan oblik komunikacije s vama. Namjera nam je informirati vas o odgojno-obrazovnom procesu u vrtiću, aktivnostima i projektima koji se ostvaruju u radu s djecom te pružiti stručne savjete vezane za dječji psihofizički razvoj.

U tijeku je prikupljanje vaših pristupnica, nakon čega ćemo u sustavu ispuniti podatke o djeci i vama. Zatim će vam na e-mail adresu koju ste naveli u pristupnici biti poslan e-mail sustava Dinamikom s korisničkim podacima i aktivacijskim linkom.

U Dinamikomu možete isprobati demo verziju i prijaviti se kao roditelj na sljedećem linku: http://demo.vrtic.hr/

U sustavu će svaka odgojna skupina imati svoju internu grupu u koju se mogu uključiti samo roditelji te skupine i pregledavati novosti, aktivnosti, foto zapise te mogu postavljati upite, komentirati, pohvaliti, predlagati i sl.

Na naslovnoj e-oglasnoj ploči prikazivat ćemo općenite informacije i važne obavijesti  koje se odnose na sve skupine vrtića.