Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13.) i Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 85/15.), koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

 

ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ “GRDELIN” BUZET ZA PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU

X