AKTIVNOSTI

Uz raznolikost svakodnevnih sadržaja i aktivnosti koje djeca biraju prema svom interesu i mogućnostima, naši mališani sudjeluju u mnogobrojnim događanjima različita sadržaja i izvan samih prostorija vrtića.
U odgojno-obrazovnom radu pratimo dječji interes i potrebe te stvaramo primjereno i poticajno okruženje koje utječe na cjeloviti razvoj djeteta – tjelesni, spoznajni, emocionalni i socijalni.


U vrtiću se osiguravaju uvjeti za ostvarivanje fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa što je bitno obilježje Nacionalnoga kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U svakodnevnom radu prilagođavamo se konkretnim sposobnostima, interesima i potrebama djece i odraslih te uvažavamo prijedloge i inicijative djece i roditelja koje smatramo ravnopravnim sudionicima odnosno partnerima u odgojno-obrazovnom procesu.

Svakodnevne aktivnosti koje se provode u našem dječjem vrtiću.

06:30h – 08:00h – jutarnje okupljanje djece (različiti oblici rada: grupne igre, individualni rad, …)

08:00h – 08:30h – zajutrak

08:30h – 10:00h – razne aktivnosti (istraživačko–spoznajne, likovne, glazbene, dramsko-scenske, tjelesne, …)

10:00h – 10:20h – marenda

10:30h – 12:00h – boravak djece na otvorenom, sportske aktivnosti, šetnje, planirane posjete, ….

12:00h – 12:30h – ručak i pripremanje djece za popodnevni odmor

14:30h – 15:00h – užina

14:30h – 15:30h – odlazak kući

15:30h – 16:30h – dežurstvo za djecu čiji roditelji rade do 16:00 sati