RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju. Dijete kroz igru na najlakši način i njemu najprirodniji način uči jezik te sjeteče osnovno znanje o jeziku. Učenjem engleskog jezika u ranoj dobi, djeca se senzibiliziraju za englesko govorno područje. Kroz igru, djeca vrlo brzo bogate fond i rječnik engleskog jezika, pobuđuje se njihov interes za komunikaciju i izražavanje na engleskom jeziku. Također, na taj se način djetetu pruža da zadovolji sve svoje aktualne razvojne potrebe i potiču svi aspekti djetetova razvoja što uvelike pomaže djeci da stvore pozitivnu sliku o sebi te razvijaju socijalne vještine.

Djeca se u ugodnom okruženju okupljaju i kroz zajedničku igru u prijateljskom ozračju obogaćuju svoja iskustva i spoznaje.

“Udruga “Link” – kreativne radionice nakon redovitog programa rada vrtića održava radionice ranog učenja engleskog jezika, dva pua tjedno.